Avís Legal

INFORMACIÓ GENERAL

Missió ALBA és un projecte impulsat pel Sincrotró ALBA, una infraestructura gestionada pel Consorci per a la Construcció, Equipament i Explotació del Laboratori de Llum Sincrotró ALBA (en endavant, "CELLS").

CELLS és una entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per complir els seus fins específics, cofinançada a parts iguals per l’Administració General de l’Estat i la Generalitat de Catalunya, que té per objectiu la construcció, l’equipament i la posterior explotació d’un laboratori de llum de sincrotró.

El seu CIF és Q-0801209-H i el seu domicili social està ubicat al carrer de la Llum, 2-26, del terme municipal de Cerdanyola del Vallès, a la província de Barcelona.

La seva adreça de correu electrònic per a comunicacions generals és webmaster@cells.es, sense perjudici de les adreces de correu electrònic que contenen els diferents apartats d’aquest lloc web per a determinats serveis i/o activitats concretes.
 

Condicions d’accés i ús per part dels usuaris del lloc web i accions no permeses

L’accés i/o ús d’aquest lloc web atribueix la condició d’usuari i, en conseqüència, comporta l’acceptació expressa, plena i sense reserves de les condicions d’accés i ús que consten en aquest avís legal.

L’usuari es compromet a utilitzar els serveis i la informació subministrada al portal www.missioalba.cat de manera adequada i lícita, i s’ha d’abstenir, per tant, de realitzar activitats il·legals, il·lícites o contràries a la bona fe i l’ordre públic. En qualsevol cas, la responsabilitat de la utilització de la informació que contenen aquests llocs web és de l’usuari.

En cas que l’ús de determinades funcionalitats o serveis inclosos en aquest lloc web requereixi el registre previ de l’usuari, es realitzarà mitjançant formularis de captació de dades subjectes a les prevencions de la legislació en matèria de protecció de dades de caràcter personal.


No s’autoritza en cap cas

 • La presentació d’una pàgina del lloc web www.missioalba.cat o qualsevol dels seus continguts, en una finestra que no pertanyi a aquests llocs web per mitjà de qualsevol tècnica o procediment, incloent-hi framingin line linking, etc.
 • L’extracció d’elements dels llocs web que, d’acord amb la legislació vigent, pugui redundar en un perjudici per al CELLS.
 • L’ús comercial dels continguts del lloc web www.missioalba.cat
 • L’ús de marques o signes distintius, logos, combinacions de colors, estructura, disseny i, en general, símbols distintius de qualsevol naturalesa que siguin propietat del CELLS, sense el seu coneixement i prèvia autorització.
 • L’ús dels continguts dels llocs web del CELLS en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i l’ordre públic.
 • La difusió de continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, il·legal o que atempti contra els drets de les persones.
 • La generació de danys en els sistemes físics i lògics del CELLS, dels seus proveïdors o de terceres persones; la introducció o difusió a la xarxa de virus informàtics o altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys citats anteriorment.
 • Intentar accedir i, en qualsevol cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

El CELLS es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a aquest lloc web i/o als serveis i/o activitats que s’ofereixen a través seu, sense necessitat d’avisar prèviament, a iniciativa pròpia o d’un tercer, els usuaris que incompleixin aquestes condicions generals.
 

Referències i enllaços a webs d’altres organitzacions

Algunes pàgines d’aquest lloc web contenen referències o enllaços a webs d’altres organitzacions. La presència d’aquests enllaços té una finalitat merament informativa i, en conseqüència, el CELLS no adquireix cap responsabilitat per l’exactitud i actualització dels continguts d’aquests webs externs.
 

Protecció de drets de propietat intel·lectual i/o industrial

Tots els continguts i elements gràfics i/o sonors, incloent-hi el codi font, el disseny i estructura de navegació, les bases de dades i fitxers, els logotips o marques, així com els altres elements que formen part del lloc web www.missioalba.cat són titularitat del CELLS o dels tercers identificats en aquest lloc i que n’hagin autoritzat expressament l’ús al CELLS i, en conseqüència, estan protegits per la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual i/o industrial. Així, respecte als continguts i elements esmentats que siguin de titularitat exclusiva del CELLS, només a aquest li correspondrà l’exercici dels drets d’explotació en qualsevol forma i, concretament, dels drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació total o parcial.

Qualsevol ús o reproducció que els usuaris facin d’aquests continguts, o d’altres que s’hi puguin incloure més endavant, amb finalitat comercial o sense, s’hauran de dur a terme seguint les previsions i respectant la normativa aplicable en matèria de propietat intel·lectual i/o industrial i, en qualsevol cas, amb autorització prèvia i expressa del CELLS.

En conseqüència, aquest avís legal no suposa cap cessió de drets a favor de l’usuari dels llocs web en relació amb cap dels elements o continguts de qualsevol tipus que els integren. L’usuari només podrà visionar els continguts d’aquests llocs web, copiar-los i imprimir-los exclusivament per a un ús personal i privat.

El CELLS es reserva el dret d’instar les accions, els procediments i les mesures cautelars que es preveuen a la legislació vigent sobre propietat intel·lectual i/o industrial, davant de qualsevol infracció en aquesta matèria, per part dels usuaris.
 

Responsabilitats

El CELLS no pot garantir que els llocs web i el servidor estiguin lliures de virus, de manera que no es fa responsable dels danys o perjudicis que es puguin causar per aquestes anomalies o qualsevol altra d’índole tècnica.

El CELLS no s’identifica necessàriament amb les opinions expressades pels seus col·laboradors i no es fa responsable de la utilització que els usuaris puguin fer respecte als continguts obtinguts d’aquests portals web.
 

informació bàsica sobre Protecció de dades de caràcter personal

En relació amb les dades personals recollides a través de formularis o de qualsevol altre mitjà de comunicació (correus electrònics, entre d'altres), el seu tractament se sotmet a les previsions del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament i del Consell, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i la resta de normativa aplicable. Les dades que es demanaran seran les mínimes necessàries i estaran recolzades per la base legal (legitimació) i finalitat indicades en cada un dels avisos corresponents; el seu tractament es realitzarà d'acord amb els procediments específics dissenyats pel CELLS en funció de l'anàlisi de riscos i mesures de seguretat aplicables a les mateixes, que es recullen en el corresponent Registre d'Activitats.

La responsable del tractament de les dades personals és la Direcció del CELLS i el Delegat de Protecció de dades és la persona que exerceix la Subdirecció del CELLS. Els titulars de les dades personals podran sol·licitar l'accés a les mateixes, així com la seva rectificació, supressió, portabilitat i la limitació o oposició al seu tractament mitjançant un escrit adreçat al Delegat de Protecció de dades a través del correu electrònic dpd@cells.es o , a l'adreça postal Carrer de la Llum, 2-26. 08290, de Cerdanyola del Vallès, indicant "Ref. Protecció de dades".
 

xats, fòrums, enquestes i altres funcionalitats interactives

CELLS pot disposar, ara i/o en un futur, de seccions de caràcter públic i participatiu, tals com xats, fòrums, enquestes, etc., enteses com accessibles a tots els usuaris en general, per a la seva interactuació. En determinats casos, s'estableixen les condicions de participació que hauran de ser prèviament acceptades, així com el registre obligatori de l'usuari en el cas del qual, a més de les condicions de participació, s'haurà d'acceptar la cessió de dades personals a efectes de donar compliment a la política i legislació de protecció de dades personals.

En relació amb els continguts que l'usuari decideixi enviar per a la seva inclusió en aquests espais, s'estableixen les següents condicions d'ús i accés:

 1. Responsabilitats: EL CELLS no es fa responsable pel contingut dels missatges, informacions, opinions que efectuïn els usuaris i es reserva el dret d'impedir l'accés de continguts il·lícits o il·legítims o que puguin perjudicar drets legítims de qualsevol classe, o de retirar o eliminar els que s'hagin aportat, especialment, en cas d'incompatibilitat d'aquestes condicions.
 2. Propietat Intel·lectual: el CELLS tindrà dret a reproduir, modificar (mitjançant extractes, resums, ressenyes), adaptar i publicar, inclosa la comunicació pública, els continguts, ja siguin textos, fotografies, gràfics, etc., amb l'objectiu de promoure la pròpia secció a la que s'han tramès, així com utilitzar-los en les activitats i publicacions del CELLS, en qualsevol format i suport. La llicència és gratuïta i la seva durada s'esten fins el pas al domini públic que en cada moment permeti la legislació de Propietat Intel·lectual vigent. Els usuaris només enviaran continguts dels que siguin autors originals o dels que disposin dels drets del seu titular, sense perjudici de la URL del propietari o dret havent per enllaçar als referits continguts.
 3. El CELLS no retornarà cap contingut dels transmesos ni adquireix cap obligació de contestar als usuaris.
 4. Les dades personals que constin en les funcionalitats interactives i en els seus continguts no es poden utilitzar en benefici o usos que no hagin estat autoritzats expressament pel seu titular. L'usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades.
 5. Els usuaris respectaran les opinions dels altres usuaris o participants, i s'abstindran d'utilitzar llenguatge ofensiu o difamatori, racista o violent o que atempti contra la legalitat vigent.
 6. No es podran realitzar comunicacions comercials no autoritzades.
 7. És necessari advertir que les dades personals que facilitin els usuaris podran ser vistes per qualsevol altre usuari o participant. Si es tracta de dades de tercers és necessari disposar del seu consentiment exprés.
 8. En el cas d'enquestes, l'usuari podrà participar de forma anònima, i el CELLS no es fa responsable de l'ús que els usuaris puguin fer dels resultats.

 

Subscripcions

La subscripció, gratuïta o no, a productes o butlletins (newsletter) editats pel CELLS, que es duguin a terme a través del lloc www.missioalba.cat serà voluntària i suposarà l’acceptació de les condicions que en cada cas s’estableixen i que l’usuari haurà d’acceptar expressament. També implicarà l’acceptació per rebre informació del CELLS. El fet de donar-se d’alta en aquests serveis comporta l’autorització al CELLS per efectuar aquest tipus de comunicacions, de les quals l’usuari pot revocar l’autorització amb una comunicació per escrit.
 

Modificació d’aquestes condicions i durada

El CELLS podrà modificar en qualsevol moment aquestes condicions que s’han determinat, i les haurà de tornar a publicar perquè els usuaris en tinguin coneixement. Per tant, les condicions esmentades seran vigents fins que siguin modificades per unes altres que s’hauran d’haver publicat.

Amb relació als continguts, el CELLS es reserva el dret de modificar els continguts del web i d’eliminar-los, així com també de limitar-los o impedir-hi l’accés, de manera temporal o definitiva, sense notificació prèvia.
 

Legislació aplicable i jurisdicció

La relació entre el CELLS i els usuaris es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.Una iniciativa de:


Alba

En col·laboració amb:


Produïda per:


eduXarxa

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a finalitats analítiques i tècniques; tractant dades necessàries per a l'elaboració de perfils basats en els teus hàbits de navegació.
Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències des de 'Configuració de cookies'.

Configuració de cookies